Medlemsinformation maj 2018

Propositioner, motioner och motionssvar

Propositioner, motioner och motionssvar inkl. bilagor finns på sidan för handlingarna till föreningsstämman. Här kommer även övriga handlingar publiceras allteftersom.
www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse finns på sidan för handlingarna till föreningsstämman. Här kommer även övriga handlingar publiceras allteftersom.
www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar

Termostaterna på elementen

Som vi tidigare informerat om kommer samtliga termostater bytas på elementen inom våra fastigheter för att skapa en jämn och god temperatur och energiförbrukning. Arbetet beräknas pågå under maj och juni, ni blir aviserade i förväg när arbetarna behöver komma in i er lägenhet.

Byte av samtliga lås

Som vi informerat om tidigare kommer samtliga lås inom våra fastigheter bytas ut inom kort. Detta arbete beräknas pågå under maj och juni. Inför bytet kommer tre par nycklar delas ut per lägenhet. Den medlem som behöver fler nycklar kan därefter själv beställa upp till ytterligare tre nycklar direkt från Stjernbron Säkerhetsteknik AB. Mer detaljerad information om bytet kommer senare.

Stenar i låsen kostar 10 000 kr

Vi har haft upprepade problem med att vissa medlemmar lägger stenar i portlåsen för att hålla dessa öppna. Detta gör att våra portar står olåsta nattetid vilket i sin tur leder till fortsatta problem med obehöriga personer i våra fastigheter. Men det gör också att låskistorna förstörs och behöver bytas ut. Vi har nyligen bytt låskistorna i två portar, och dessa kostar 10 000 kr per port. Detta är alltså en låsdel som vi inte annars behöver byta i samband med våra låsbyten då vi för byter själva låscylindrarna och nycklarna, inte låskistorna. Om du upptäcker att portar är olåsta när de borde vara låsta, kontakta genast föreningen.

Rökning och fimpar

Vi har fortsatt fått många klagomål om rökning och fimpar. Om du röker på din balkong, ska du också fimpa i en askkopp på balkongen, det är absolut inte tillåtet att kasta ner fimparna från balkongen. Om du kastar ner fimparna från balkongen så hamnar de på din grannes balkong, uteplats eller på marker i vårt område, vilket är helt oacceptabelt. Fimpar ska slängas i uppsatta askkoppar och får inte slängas på marken.

Passa på att lämna förslag till föreningsstämman

Har du tankar kring hur föreningen ska utvecklas eller är det något du vill ändra på? Lämna in ditt förslag, motion, till föreningsstämman! Du behöver lämna in motionen till föreningens kontor senast 22 maj. Mer information om hur du gör när du lämnar förslag till föreningsstämman, eller motionerar som det heter på föreningsspråk, hittar du på hemsidan, www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/motionera

Handlingar till stämman

Till föreningsstämman hör en hel del handlingar; dagordning, årsredovisning samt eventuella motioner (förslag från medlemmar) och propositioner (förslag från styrelsen). Dagordningen finns på baksidan av kallelsen som är bifogad denna medlemsinformation, årsredovisning samt eventuella motioner och propositioner delas ut senare innan stämman. Alla handlingar kommer även publiceras på hemsidan i samband med att de delas ut. Handlingarna finns samlade på adressen www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar