Medlemsinformation Juni 2018

Ladda ner det formatterade nyhetsbrevet Månadsbrev-juni-2018.

Föreningens kontor

Kontoret på Blekingev. 12 kommer att stänga för sommaren 25 juni-12 augusti. Styrelsen kan fortfarande nås på jourtelefonen, jourmobilerna, via kontaktformuläret på hemsidan, samt per e-post (info@brfblekinge.se)

Kallelse till uppstartsmöte för gårdsråden

På årsstämman beslutades om bildande av arbetsutskott, så kallade ”Gårdsråd”. Vi kommer ha ett uppstartsmöte för dessa på onsdag 20 juni klockan 18.30 i uthyrningslägenheten på Blekingev. 2. Enligt stämmans beslut kan ett gårdsråd endast bildas om antal deltagare är minst lika många som trappuppgångarna på gården. Det innebär att de små gårdarna behöver minst 4 medlemmar och de stora behöver minst 6 st medlemmar för att ett gårdsråd ska kunna bildas på den gården. Prata ihop er med era grannar och kom!

Hjälp föreningen att bli mer miljövänlig!

Under sommaren kommer vi att jobba på hemsidan för att aktuell information snabbt ska nå ut till medlemmarna. Månadsbladet kommer fortfarande att finnas kvar, men alla som vill bidra till miljön (och föreningens ekonomi) kommer kunna prenumerera på nyheterna på hemsidan.

Om ni inte längre vill ha pappersutskick, skicka ett meddelande via kontaktformuläret på hemsidan eller genom e-post till info@brfblekinge.se. Ange lägenhetsnummer och namn, så kommer inga fler pappersutskick till er. Gör man inget aktivt val fortsätter de komma i brevlådan som vanligt.

Soprummen

Tänk på att inte överfylla sopkärlen i soprummen. Om en typ av kärl är full, gå över till nästa soprum och släng sakerna där. Om kärlen är överfyllda kommer inte sophämtarna att ta emot kärlet. Det medför en extrakostnad för föreningen varje gång!

Har du frågor om soprummet eller vill hjälpa till? Kontakta Aftab som är soprumsansvarig på aftab.husseini@brfblekinge.se

Upphittade saker i gemensamma utrymmen

Det är varje medlems ansvar att förvara sina saker på rätt plats. I barnvagnsförråden får endast barnvagnar och rollatorer förvaras. Cyklar förvaras i cykelförråden. Alla andra saker förvaras antingen i lägenheterna eller i förråd. Behöver ni ett extra förråd för era saker? Kontakta föreningens kontor på Blekingev. 12 på måndagar 18.00-20.00 eller skicka e-post till info@brfblekinge.se

Saker som inte hör hemma i de gemensamma utrymmena samlas upp och kan återfås efter besök på kontoret. Detta gäller även kvarglömda kläder i tvättstugorna. Saker förvaras maximalt en månad.

Notiser

Ventilationsgaller

Rök inte utanför ventilationsgallren! Dessa finns ovanför balkongerna i lamellhusen och låghusen. Vid rökning på dessa platser leds röken in I huset, ofta till sovrummen, vilket ger en otrevlig inomhusmiljö.

Hemsidan

Har du förslag på förbättringar av hemsidan? Vill du hjäpa till? Hör av dig till Yasmin som är webmaster på yasmin.khan@brfblekinge.se

Trapphusen

Ingenting får förvaras i trapphusen utanför lägenheterna eftersom de kan utgöra en brandfara samt förhindra utrymning om det skulle börja brinna.

Bortforsling av större saker (som exempelvis dörrar, bokhyllor osv) är medlemmens eget ansvar. Dessa får inte slängas i soprummen. Hyr ett släp och ta med dem till återvinningscentralen!