Kategori: Nyhetsbrev

22 juli, 2018 Webmaster 0 Comments

Ladda ner det formatterade nyhetsbrevet Månadsbrev-juli-2018. Föreningens kontor Kontoret på Blekingev. 12 kommer att stänga för sommaren 25 juni-12 augusti. Styrelsen kan fortfarande nås på jourtelefonen,…

Propositioner, motioner och motionssvar Propositioner, motioner och motionssvar inkl. bilagor finns på sidan för handlingarna till föreningsstämman. Här kommer även övriga handlingar publiceras allteftersom. www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar…