Styrelse

Vi har en aktiv styrelse som arbetar för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för medlemmarna. Föreningens ekonomi är god, mycket tack vare den långsiktiga planeringen och det goda samarbetet med revisorer och banker. Vi i styrelsen försöker dessutom få alla som bor här i området att vara med och påverka sitt boende. Det är vi som bor här som vet hur vi vill ha det och vilka förändringar som området behöver.

Styrelsemedlemmarna försöker driva föreningen på ett så miljövänligt sätt som möjligt med t.ex. källsortering, vattenbesparande åtgärder och förbättringar av ventilationssystemet.

 

Firmatecknare är enligt nedan, föreningen tecknas av två firmatecknare i förening:

  • Per Vesterholm
  • Bengt Halvarsson
  • Anders Back
  • Karl-Erik Wiberg
  • Ulla Swedell

Invald styrelse på BRF Blekinges årsstämma 2019

Anders Back

Ordförande anders.back@brfblekinge.se

Luba Chalova

Adjungerad sekreterare luba.chalova@brfblekinge.se  

Bengt Halvarsson

Ledamot

bengt.halvarsson@brfblekinge.se

jourmobil: 070- 863 30 67

Ulla Swedell

Ledamot 

Karl-Erik Wiberg

Ledamot 

Per Vesterholm

Ledamot per.vesterholm@brfblekinge.se jourmobil: 070-985 63 00

Pernilla Hjelm Andersson 

Suppleant  

Margartha Wallin

Suppleant