Månad: maj 2018

Propositioner, motioner och motionssvar Propositioner, motioner och motionssvar inkl. bilagor finns på sidan för handlingarna till föreningsstämman. Här kommer även övriga handlingar publiceras allteftersom. www.brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar…