Medlemsinformation Juli 2018

Ladda ner det formatterade nyhetsbrevet Månadsbrev-juli-2018.

Föreningens kontor

Kontoret på Blekingev. 12 kommer att stänga för sommaren 25 juni-12 augusti. Styrelsen kan fortfarande nås på jourtelefonen, jourmobilerna, via kontaktformuläret på hemsidan, samt per e-post (info@brfblekinge.se). Telefonnummer finns i anslagstavlorna i varje trapphus.

Extrastämma

Extrastämma om de nya stadgarna kommer hållas tisdag 21 augusti (Blekingev. 2). En kallelse kommer senare under sommaren.

Kallelse till uppstartsmöte för gårdsråden

På årsstämman beslutades om bildande av arbetsutskott, så kallade ”Gårdsråd”. Vi kommer ha ytterligare ett uppstartsmöte för dessa på tisdag 21 augusti efter extrastämman i uthyrningslägenheten på Blekingev. 2. Enligt stämmans beslut kan ett gårdsråd endast bildas om antal deltagare är minst lika många som trappuppgångarna på gården. Det innebär att de små gårdarna behöver minst 4 medlemmar och de stora behöver minst 6 st medlemmar för att ett gårdsråd ska kunna bildas på den gården. Prata ihop er med era grannar och kom!

Cykelrensning

Det är dags att rensa bort oanvända cyklar i våra cykelställ och cykelförråd. Alla cyklar som inte är märkta med namn och lägenhetsnummer den 1 september kommer att märkas för rensning och forslas bort under hösten.

Skadegörelse eller inbrott?

Entrédörren på Blekingev. 5 har bänts upp. Vi vet inte om det är resultatet av ett inbrottsförsök eller en medlem som har blivit utelåst.

Har ni sett något underligt? Larma gärna! Om ni ser en granne i nöd, fråga vad som har hänt och hjälp gärna till! Om vi hjälps åt att ställa frågor när vi ser personer som beter sig underligt, eller som vi inte känner igen kan vi öka tryggheten i området. Det kallas grannsamverkan och är ofta mer avskräckande för tjuvarna än inbrottslarm.

En ny entrédörr kommer kosta föreningen ca 40 000 kr. Vi hoppas att vi slipper betala för fler.

Var rädda om vår närmiljö

Föreningen är vi, alla som bor på Blekingevägen. Tillsammans kan vi hjälpas åt för att få finare gemensamma utrymmen och minskade avgifter!

Om vi hjälps åt med att plocka upp efter oss och våra barn, men också tar upp mindre skräp som man ser när man är i gemensamma utrymmen som cykelförråd, barnvagnsrum eller utanför våra vanliga förråd så blir det mycket trevligare för alla. Det kommer också leda till mindre kostnader för ex. städning.

I privata utrymmen, såsom inuti förråd får man organisera sina saker som man vill. Tänk dock på att inte lägga tunga sakerrören som går genom förråden. I dessa rör finns det viktiga ledningar som kan gå sönder om tunga saker ligger på dem under en längre tid. Går dessa rör sönder så kan hela trapphus drabbas av driftstörningar under längre perioder!

Även parkeringsplatserna räknas som privata utrymmen och dessa måste städas av den som hyr. Tänk särskilt på att carportarna behöver städas ur på våren då höstlöven kommer fram ur snön!

Hjälp föreningen att bli mer miljövänlig!

Under sommaren kommer vi att jobba på hemsidan för att aktuell information snabbt ska nå ut till medlemmarna. Månadsbladet kommer fortfarande att finnas kvar, men alla som vill bidra till miljön (och föreningens ekonomi) kommer kunna prenumerera på nyheterna på hemsidan.

Om ni inte längre vill ha pappersutskick, skicka ett meddelande via kontaktformuläret på hemsidan eller genom e-post till info@brfblekinge.se. Ange lägenhetsnummer och namn, så kommer inga fler pappersutskick till er. Gör man inget aktivt val fortsätter de komma i brevlådan som vanligt.

 

 

Notiser

 

Årsmötesprotokoll

Finns nu på hemsidan: https://brfblekinge.se/foreningen/foreningsstamma/handlingar/

Hemsidan

Har du förslag på förbättringar av hemsidan? Vill du hjäpa till? Hör av dig till Yasmin som är webmaster på yasmin.khan@brfblekinge.se

Tomgångskörning

Kör ej bilarna på tomgång på innergårdarna!

Soprummen

Tänk på att inte överfylla sopkärlen i soprummen. Om man vill slänga stora kartonger ska dessa klippas i mindre delar innan de slängs. Om kärlen är överfyllda kommer inte sophämtarna att ta emot kärlet. Det medför en extrakostnad för föreningen varje gång!

Har du frågor om soprummet eller vill hjälpa till? Kontakta Aftab som är soprumsansvarig på aftab.husseini@brfblekinge.se