Källsortering

recycle

Inom föreningen har vi tre källsorteringsrum som är placerade vid parkeringen. Här sorteras hushållsavfall i form av matavfall, färgat och ofärgat glas, batterier, ljuskällor, pappers-, plast- och metallförpackningar, tidningar samt brännbart hushållsavfall.

Sortering

För sortering av övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningscentral, grovsopor får inte lämnas i källsorteringsrummen. På väggen ovanför respektive kärl finns även en skylt med vilket avfall som ska sorteras i kärlet, samt en kortare sorteringsanvisning på svenska och engelska. Avfall får endast lämnas i korrekt kärl och inte ställas på golvet i källsorteringsrummen, utanför källsorteringsrummen, i trapphus, på balkong/uteplats eller någon annanstans på området. Papperskorgarna som finns runt om på området är endast till för mindre avfall och får inte användas för hushållsavfall.

Tänk på att sortera upp ditt avfall korrekt, både för miljön och för föreningens ekonomi. Mer om hur ditt avfall ska sorteras finns att hitta i Uppsala Vattens sorteringsguide.

För hantering av grovsopor och övrigt avfall hänvisar vi till kommunens återvinningscentral på Spikgatan 1 i Boländerna.

 

Källsorteringsguide

På föreningens kontor finns även sorteringsguider på svenska att hämta, dessa finns även att ladda ner som pdf-fil här nedan, på 25 olika språk.
Albanska
Amhariska
Arabiska
Bulgariska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Kinesiska
Kroatiska
Kurmanji
Litauiska
Mongoliska
Mongoliska
Pashto
Persiska
Polska
Portugisiska
Romani
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Syrianska
Tagalog
Thailändska
Tigrinska
Turkiska
Tyska
Vietnamesiska