Pågående och planerade projekt

startup-photos

Byte av samtliga lås

Samtliga lås inom fastigheterna byts till moderna säkerhetslås med kopieringsskydd.

Basketkorgar

Under våren kommer vi montera upp en basketkorg på varje gård.

Utemiljöer

Upprustning av våra utemiljöer planeras fortsätta under våren.

Byte av termostater

Termostaterna på samtliga element byts ut för att säkerställa en god boendemiljö och eliminera onödig energiförbrukning.