Årstämma 2021

ANMÄLAN TILL DIGITAL ÅRSSTÄMMA (SENAST 2021-05-24).

I rådande tider av coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon vid årets stämma. Alternativt lämnar fullmakt till annan person som är ombud och kan delta digitalt (samt har tillgång till Mobilt BankID) senast en vecka innan. Om du inte kan delta digitalt vid stämman finns även möjlighet att poströsta. Om du poströstar, behöver du inte delta digitalt vid årsstämman, men dina röster räknas ändå. 

  • Anmälan görs genom att e-postadress, personnummer och lägenhetsnummer lämnas till styrelsen genom att maila till: info@brfblekinge.se  senast en vecka före årsstämman , enligt bilaga 1 
  • Om du ej har möjlighet att delta digitalt kan du poströsta, enligt bilaga 2 

Vid anmälan till digital årsstämma godkänner ni att er e-postadress blir synlig för andra medlemmar då mötesinbjudan skickas till samtliga e-postadresser.