Parkering

Bilparkering för gäster

Det finns ett flertal gästparkeringar i ändarna på våra parkeringsplatser. Betalning sker i Parkias parkeringsautomat med kort eller mynt, alternativt kan betalning göras via SMS-Park och EasyPark.

Taxan är för närvarande:
5 kr / timme
35 kr / dygn

Inga undantag görs för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade utan biljett löses på samma vis som för övriga gäster.

Bilparkering för boende

Boende kan månadsvis hyra vanlig parkeringsplats eller carport, samtliga platser är utrustade med elstolpe för motorvärmare. Bokning av förhyrd plats sker på föreningens kontor.

För tillfället finns det lediga parkeringsplatser, men kötiden för carport är cirka två år.

Det finns åtta stycken elbilsladdplatser att hyra. Kontakta styrelsen för mer information här.

Bilfria gårdar

Samtliga våra gårdar är bilfria och det är inte tillåtet att parkera inne på gårdarna. Det går dock bra att köra in på gårdarna för i- och urlastning, bilen får då stå inne på gården i max 15 minuter utan att någon aktivitet pågår i bilen.

Om ni flyttar och då behöver stå längre inne på gården krävs ett speciellt tillstånd som endast gäller vid ett tillfälle, detta kan ni hämta på föreningens kontor under ordinarie öppettider. Om behovet uppstår mer akut, ring till föreningens mobiltelefon på 070 – 863 30 67.

Cykelparkering

Cyklar kan antingen ställas i cykelställen som finns på gårdarna eller i våra cykelförråd som finns i punkthusens källare.

Mopedparkering & Motorcykelparkering

Mopeder och EU-mopeder ska parkeras vid cykelställen.
Motorcyklar ska parkeras på de vanliga parkeringsplatserna.

Barnvagnsparkering

I varje trappuppgång finns ett barnvagnsförråd på bottenvåningen, här får alltså endast barnvagnar stå.

Olovliga parkeringar

Om du ser någon bil som parkerat olovligt, t.ex. inne på gårdarna, anmäl direkt till Parkia på 018-69 33 30 Vår parkeringsautomat är nu uppgraderad så det går att betala med kort. Automaten tar de vanligast korten.

OBS: Även ifall man har handikapptillstånd måste man lösa biljett alternativt hyra p-plats!