Parkering

Bilparkering för gäster

Det finns ett flertal gästparkeringar i ändarna på våra parkeringsplatser. Betalning sker i Parkias parkeringsautomat med kort eller mynt, alternativt kan betalning göras via EasyPark.

Taxan är för närvarande:
10 kr / timme
60 kr / dygn

Inga undantag görs för innehavare av parkeringstillstånd för rörelsehindrade utan biljett löses på samma vis som för övriga gäster

Bilparkering för boende

Boende kan månadsvis hyra vanlig parkeringsplats eller carport, samtliga platser är utrustade med elstolpe för motorvärmare. Bokning av förhyrd plats sker på föreningens kontor eller via mail: info@brfblekinge.se 

Avgift för uteplats med motorvärmare: 200kr/ månad.

Avgift för uteplats med elbilsladdare: 300kr/mån, förbrukad el tillkommer med 3,50/kWh.

Avgift för Carport med motorvärmare: 300kr/mån.

För tillfället finns det lediga parkeringsplatser, men kötiden för carport är cirka 3-4 år Det finns 9 stycken elbilsladdplatser att hyra samt från 2024-04-01 4 st platser att ladda bilen på, dessa går inte att hyra utan bara för laddning, parkering här utan aktiv laddning ger böter.

Laddarmanual

Kontakta styrelsen för mer information här.

Bilfria gårdar

Samtliga våra gårdar är bilfria och det är inte tillåtet att parkera inne på gårdarna. Det går dock bra att köra in på gårdarna för i- och urlastning, bilen får då stå inne på gården i max 15 minuter utan att någon aktivitet pågår i bilen.

Om ni flyttar och då behöver stå längre inne på gården krävs ett speciellt tillstånd som endast gäller vid ett tillfälle, detta kan ni hämta på föreningens kontor under ordinarie öppettider. Om behovet uppstår mer akut, ring till föreningens mobiltelefon på 070 – 863 30 67.

Cykelparkering

Cyklar kan antingen ställas i cykelställen som finns på gårdarna eller i våra cykelförråd som finns i punkthusens källare.

Mopedparkering & Motorcykelparkering

Mopeder och EU-mopeder ska parkeras vid cykelställen.
Motorcyklar ska parkeras på de vanliga parkeringsplatserna.

Barnvagnsparkering

I varje trappuppgång finns ett barnvagnsförråd på bottenvåningen, här får alltså endast barnvagnar stå.

Olovliga parkeringar

Om du ser någon bil som parkerat olovligt, t.ex. inne på gårdarna, anmäl direkt till Parkia på 018-69 33 30 Vår parkeringsautomat är nu uppgraderad så det går att betala med kort. Automaten tar de vanligast korten.

OBS: Även ifall man har handikapptillstånd måste man lösa biljett alternativt hyra p-plats!