fastigheter och lägenhetsyta

Föreningen består av femton fastigheter med sammanlagt 152 lägenheter, samt parkeringsytor bestående av carportar, parkeringsplatser med el-plintar, 8st laddplatser för elbil och gästplatser.

Vid kontakt med myndigheter är fastighetsbeteckningen Sävja 54:1. Lägenhetsnumret som ska uppges externt är fyrsiffrigt och står i det övre högra hörnet på ytterdörren, t.ex. 1301. Lägenhetsnumret tillika medlemsnumret som används inom föreningen är en till tre siffror långt och står i det övre vänstra hörnet på ytterdörren, t.ex. 99. 

Fastigheternas totala bostadsyta är 12 789 m². 
Uppvärmning av föreningens hus sker via fjärrvärme.
BRF Blekinges 152 lägenheter varierar i storlek och yta enl följande:

Planritningar

Nedan finns planritningarna för de olika lägenheter som finns inom föreningen. Ritningarna är baserade på originalritningar från när fastigheterna byggdes, lägenheterna kan därför ha förändrats något och ritningarna är inte helt skalenliga.

2 rok, 61,0 m²
2 rok, 64,5 m²
2,5 rok, 77,2 m²
3 rok, 76,0 m²
3 rok, 76,6 m²
3 rok, 84,2 m²
4 rok, 94,0 m²
4 rok, 95,4 m²
4 rok, 102,3 m²
4 rok, 108,1 m²
4 rok, 111,5 m²