Autogiro, e-faktura & Kivra

 Slipp brev och pappersavier. Anslut dig till autogiro, e-faktura eller Kivra för din avgift eller hyra till din bostadsrättsförening.

autogiro och e-faktura

Ansökan om autogiro och/eller ansökan om e-avi/e-faktura gör du enklast direkt via din Internetbank. Vid ansökan om e-avi/e-faktura söker du på SBC som betalningsmottagare. Vid ansökan om autogiro söker du på din bostadsrättsförenings namn.

E-avi/e-faktura och autogiro startar tidigast vid nästkommande kvartalsskifte efter ansökan är gjord.

Autogiroansökan går även att göra via denna blankett.

kivra

Nu kan du automatiskt få din avi i den digitala brevlådan Kivra. Om du har Kivra kommer du automatiskt att få din avi dit.

Om du vill ansluta till Kivra klicka här