För medlemmar

Förutom denna hemsida sker huvuddelen av informationen till föreningens medlemmar via ett informationsblad som delas ut till samtliga medlemmar ca 7-10 gånger per år. En grupp är också skapad på Facebook där medlemmar kan hålla sig uppdaterade digitalt, en länk till denna grupp finns i sidfoten.

På föreningens kontor på Blekingevägen 12 kan du få hjälp med bland annat formaliteter kring andrahandsuthyrning, lägenhetsöverlåtelser, parkeringsplats, extra förråd och information inför reparationer i lägenheten.