Hållbarhet och miljö

För oss är det en självklarhet att arbeta med att minska föreningens klimat- och miljöpåverkan.

När vi pratar om hållbarhet menar vi ett boende som tillgodoser människors behov, samtidigt som planetens gränser respekteras. Det ska vara trivsamt och hållbart för allt som hör livet till. Vi måste därför agera hållbart utifrån alla delar av vår förening för att leva upp till det.

Vi samarbetar i denna frågan och jobbar på att förbättras kontinuerligt för alla våra medlemmar samt för hela samhället och planeten.

Mer detaljer kring föreningens arbete inom hållbarhet och miljö finner ni i nedanstående dokument.