genomförda projekt

2023

nytt avtal med telia

Tecknat nytt avtal med Telia med 5-års kontrakt. 
I det nya avtalet ingår internet (fibernät) på 250 mb/s för 99:- per lägenhet.
Vid övergång till det nya avtalet medföljer en router, en tv box och paketet “TV Lagom” också. Den medföljande routern och tv boxen är säljarens ansvar att lämna kvar i bostaden efter att ha sålt sin bostad då dessa inte ersätts av föreningen eller Telia. 

nytt avtal med parkia

Tecknat nytt avtal med Parkia och infört nya parkeringsregler i området.
Körförbud på gårdar under natt (mellan 22 – 06).

Nytt avtal med boservice

Tecknat nytt avtal med Boservice med 5-års kontrakt.

2022

Installerat passagesystem

Passagesystem har installerats i alla boendes entréer.

fortsättning vindskivor

Fortsatt byte av plåt- och vindskivor.

avgiftssänkning

En avgiftssänkning infördes i år med 5%

Radonmätning

Radonmätning har utförts i föreningens byggnader.

nya bänkar

Nya bänkar (4st) installerade längs med stråken.

Nya hissar

Renovering av hiss slutfört på Blekingevägen 2.

nya Jordfelsbrytare installerade

50 stycken nya jordfelsbrytare har installerats i föreningen.

vindskivor och takfot

Vindskivor och takfot som var i behov av byte på Blv 4 har bytts ut.

byte av fönsterblad och stuprör

Utbyte av slitna fönsterblad och stuprör är gjort.

Nya brandvarnare

Det har installerats nya brandvarnare i punkthusen. Även i gästlägenheten och kontoret. 


2021

vindtakluckor säkrade

Säkrat vindtakluckor med lås.

entréingångar målade

Målat om 4st entréingångar till originalfärg.

efterdragning av el

Genomgått efterdragning av el i undercentraler samt alla lägenheter/fsk.
 

staket kring förskolan

Ett staket kring förskolan har satts upp.

avgiftssänkning

En avgiftssänkning infördes i år med 7%
 

kem-behandling för taken

Kembehandling av tak har gjorts på samtliga fastigheter.
 
 

2020

tömt fläktrum/förråd

Tömt fläktrum/förråd och sålt gammal utrustning.
 

nytt soprum (soprum 4)

Öppnat nytt soprum (i det gamla förrådet) med elektronik-kärl.
 

byte av entrépartier

Byte av entrépartier har gjorts som bedömts vara bristfälliga (totalt 6st).
 

trafikspeglar

Nya trafikspeglar har blivit uppsatta.
 

rännor och utemiljö

Rensat rännor & flyttat bort stående stenar.
 

tvättstugor

Skrivit ett nytt avtal för tvättstugor där tvättmaskiner ,torkskåp m.m. servas 1 gång årligen

 

2019

Byte av samtliga lås 

Samtliga lås inom fastigheterna byts till moderna säkerhetslås med kopieringsskydd.

basketkorgar

Under våren kommer vi montera upp en basketkorg på varje gård.

utemiljöer

 

Upprustning av våra utemiljöer

byte av termostater

 

Termostaterna på samtliga element byts ut för att säkerställa en god boendemiljö och eliminera onödig energiförbrukning.

2018

Grillar

Under våren monterades en gemensam grill på varje gång.

Byte av soprumsdörrar

Under våren bytte vi ut våra gamla slitna soprumsdörrar till nya säkra ståldörrar.

Nya papperskorgar

Samtliga papperskorgar på gårdarna byttes ut till nya hållbara i metall.

2017

Byte av källardörrar

Under hösten bytte vi ut våra gamla slitna källardörrar till nya säkra ståldörrar.

Pingisbord

Ett pingisbord har placerats ut på respektive gård på gårdarna på jämna nummer.

Parkering

Renovering av parkeringsplatserna samt synliggöra parkeringsplatsnumren bättre, så att de syns tydligt även vintertid.

Renovering av soprum

Samtliga soprum renoverades i samband med bytet till ljusare och mer energieffektiv belysning.

Innerbelysning

Belysningen i trapphus, tvättstugor, källare, vindar och soprum byttes till en bättre och mer energieffektiv lösning.

Reparation av inspektionsluckor

Under våren reparerades vi de felbyggda inspektionsluckorna i samtliga lägenheter för att förebygga vattenskador.

Renovering av tvättstugor

Under våren renoverades tvättstugorna i samband med bytet till ljusare och mer energieffektiv belysning.

Nytt parkeringsbolag

Byte till Parkia som nytt parkeringsbolag för att erhålla en bättre service för samtliga boende.

2016

Byte av tvättmaskiner

Byte av de sista tvättmaskinerna som var av äldre modell. Nu är samtliga maskiner i tvättstugorna nya, moderna och energisnåla.

Byte av ytterbelysning

Byte av samtlig ytterbelysning samt montage av fler lyktstolpar. Samtlig ytterbelysning är LED-baserad för att spara energi.

2015

Lekplatser

Lekplatserna på samtliga gårdar har renoverats.

Parkeringsplatser

Samtliga parkeringsrutor har målats om.

Nytt parkeringsbolag

Byte till Q-Park som nytt parkeringsbolag vilket bland annat möjliggör betalning med betalkort i parkeringsautomaten.

Deponiplats

En deponiplats för kompost och sandhållning har byggts i nedre delen av den stora parkeringen.

2014

Bauer-system

Bauer-systemet renar vattnet som cirkulerar i vårt vattensystem, vilket gör att rör och radiatorer håller längre samt ger en minskad energiåtgång.

Enreduance system

Detta system gör att värmen mäts och reglas bättre än förut, detta gör att våra kostnader för värmen sänks.

Ny vattenpump

Vår gamla vattenpump hade en hel del fel och brister. Nu när vi bytt till en nyare så kan det justeras och styras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi sparar kostnader både för el och vatten.

Extra förråd

17 st extra förråd byggdes för uthyrning till medlemmarna.

2012

Fiberuppkoppling

Våra fastigheter utrustades med en fiberuppkoppling från Telia vilket möjliggör höghastighetsbredband, IP-telefoni och HDTV samt framtida möjligheter att bygga ut systemet. 

Plan för att påbörja uppgradering av alla hissar i samtliga fastigheter.