genomförda projekt

Våren 2021

byte av entrépartier

Byte av entrépartier har gjorts som bedömts vara bristfälliga (totalt 6st).

staket kring förskolan

Ett staket kring förskolan har satts upp.

kem-behandling för taken

Kembehandling av tak har gjorts på samtliga fastigheter.

2019 – 2020

Byte av samtliga lås

 

Samtliga lås inom fastigheterna byts till moderna säkerhetslås med kopieringsskydd.

 

basketkorgar

 

Under våren kommer vi montera upp en basketkorg på varje gård.

utemiljöer

 

Upprustning av våra utemiljöer

byte av termostater

 

Termostaterna på samtliga element byts ut för att säkerställa en god boendemiljö och eliminera onödig energiförbrukning.

2018

Grillar

Under våren monterades en gemensam grill på varje gång.

Byte av soprumsdörrar

Under våren bytte vi ut våra gamla slitna soprumsdörrar till nya säkra ståldörrar.

Nya papperskorgar

Samtliga papperskorgar på gårdarna byttes ut till nya hållbara i metall.

2017

Byte av källardörrar

Under hösten bytte vi ut våra gamla slitna källardörrar till nya säkra ståldörrar.

Pingisbord

Ett pingisbord har placerats ut på respektive gård på gårdarna på jämna nummer.

Parkering

Renovering av parkeringsplatserna samt synliggöra parkeringsplatsnumren bättre, så att de syns tydligt även vintertid.

Renovering av soprum

Samtliga soprum renoverades i samband med bytet till ljusare och mer energieffektiv belysning.

Innerbelysning

Belysningen i trapphus, tvättstugor, källare, vindar och soprum byttes till en bättre och mer energieffektiv lösning.

Reparation av inspektionsluckor

Under våren reparerades vi de felbyggda inspektionsluckorna i samtliga lägenheter för att förebygga vattenskador.

Renovering av tvättstugor

Under våren renoverades tvättstugorna i samband med bytet till ljusare och mer energieffektiv belysning.

Nytt parkeringsbolag

Byte till Parkia som nytt parkeringsbolag för att erhålla en bättre service för samtliga boende.

2016

Byte av tvättmaskiner

Byte av de sista tvättmaskinerna som var av äldre modell. Nu är samtliga maskiner i tvättstugorna nya, moderna och energisnåla.

Byte av ytterbelysning

Byte av samtlig ytterbelysning samt montage av fler lyktstolpar. Samtlig ytterbelysning är LED-baserad för att spara energi.

2015

Lekplatser

Lekplatserna på samtliga gårdar har renoverats.

Parkeringsplatser

Samtliga parkeringsrutor har målats om.

Nytt parkeringsbolag

Byte till Q-Park som nytt parkeringsbolag vilket bland annat möjliggör betalning med betalkort i parkeringsautomaten.

Deponiplats

En deponiplats för kompost och sandhållning har byggts i nedre delen av den stora parkeringen.

2014

Bauer-system

Bauer-systemet renar vattnet som cirkulerar i vårt vattensystem, vilket gör att rör och radiatorer håller längre samt ger en minskad energiåtgång.

Enreduance system

Detta system gör att värmen mäts och reglas bättre än förut, detta gör att våra kostnader för värmen sänks.

Ny vattenpump

Vår gamla vattenpump hade en hel del fel och brister. Nu när vi bytt till en nyare så kan det justeras och styras på ett mer kostnadseffektivt sätt. Vi sparar kostnader både för el och vatten.

Extra förråd

17 st extra förråd byggdes för uthyrning till medlemmarna.

2012

Fiberuppkoppling

Våra fastigheter utrustades med en fiberuppkoppling från Telia vilket möjliggör höghastighetsbredband, IP-telefoni och HDTV samt framtida möjligheter att bygga ut systemet.