köpa/Sälja

Försäljning av bostadsrätt

Bostadsrättshavaren svarar själv för försäljning av sin lägenhet antingen personligen eller genom fastighetsmäklare. Formalia i samband med överlåtelse regleras i Bostadsrättslagen kap 6 § 4 och 5 samt föreningsstadgarna § § 23 – 27. Kontakta SBC om du har frågor rörande försäljningen av din lägenhet.

Förvärvande av bostadsrätt

Den som förvärvar en bostadsrätt måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen genom beslut i föreningens styrelse (föreningsstadgarna § 6).

Pantförskrivning

Vid belåning av din bostadsrätt kontaktar du SBC på 0771-722 722, där du får hjälp med pantförskrivning. För arbetet med pantförskrivningen tar SBC ut en avgift av dig som bostadsrättshavare.

Överlåtelser

När du säljer/överlåter din lägenhet tecknar du ett överlåtelseavtal med den som köper/övertar lägenheten. En kopia av avtalet ska skickas direkt till SBC som har hand om vårt medlemsregister och SBC lämnar därefter över detta digitalt till föreningens styrelse för att kunna godkänna den nya medlemmen.