ordningsregler

syfte med ordningsreglerna

Syftet med ordningsreglerna är att vara en grund för ordning och reda i föreningen, så att den kan ha en god ekonomi och utvecklas till trivsel för oss alla.

Eftersom vi är en stor förening med många olika människor skall ordningsreglerna också ge de boende en gemensam grund att stå på.

störningsjour

Enligt våra ordningsregler så är störningar störande ljud och beteenden som sker efter kl. 22, därför går det också bara att anmäla en störning till störningsjouren från kl. 22. En störning kan t.ex. vara att en granne spelar hög musik eller är väldigt högljudd. Däremot är det inte en störning om din granne håller en för tidpunkten normal ljudvolym eller t.ex. duschar efter kl. 22, även om det kanske stör dig. Vi är alla olika känsliga och har olika dygnsrytm, så om det handlar om denna typ av mindre störande saker, prata direkt med din granne och förklara din situation. Vid riktiga störningar, ring störningsjouren på 018-15 74 44.

Störning efter kl. 22: Ring Safe Security på 018-15 74 44

Mindre störning, eller innan kl. 22: Prata med din granne

Observera processen: Jouren kommer och reder ut problemet och sedan skickas en faktura till föreningen som i sin tur skickar fakturan till den berörda. Om en familj bråkar och väljer att ringa jouren istället för polisen (som gör gratis utryckningarna) då får de stå för den fakturan själva.

grunddokument

BRF Blekinges ordningsregler grundas på föreningens stadgar som alla medlemmar bör ta del av (speciellt ”Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter”). Ytterst styrande är bostadsrättslagen.

värdegrund

I en bostadsrättsförening är alla medlemmar delägare av fastigheten. Vi vinner alla på att ta ett gemensamt ansvar och hjälpas åt att lösa uppkomna problem och utveckla vårt boende. Ömsesidig respekt och ett gott bemötande ger en god grund för detta

Brott mot ordningsreglerna

En medlem, som anser att en annan person bryter mot ordningsreglerna, bör först ta upp det med den personen. Det kan helt enkelt vara så att ordningsreglerna inte är kända av denne.

Vid delade meningar om vad ordningsreglerna innebär, eller när ett påtalande av en regel inte leder till någon rättelse kan man vända sig till styrelsen. Styrelsen kommer då att kontakta vederbörande, för att komma tillrätta med problemet. Ytterst har styrelsen möjlighet att dra in lägenheten (stadgan § 35).

ansvar

Den boende ansvarar inte bara för sitt eget och sin familjs beteende. Medlemmen hålls också ansvarig för skador och störande beteende som orsakas av gäster i lägenheten.

ordningsregler

 1. Visa hänsyn till dina grannar. Om du talar till dem med vänlighet och
  respekt, så kommer du att mötas av detsamma.
 2. Sköt om din lägenhet och föreningens gemensamma utrymmen, till exempel soprum, trapphus, hiss och tvättstuga. Håll rent och snyggt. På det viset ökar våra hus och lägenheter i värde och det blir lättare att sälja med vinst, om man skulle vilja flytta.
 3. Betala avgifterna i tid. Genom att gemensamt spara på värme, varm – och kallvatten och gemensam elström, samt vara aktsam om föreningens egendom håller vi nere de gemensamma kostnaderna. 
 4. Skräpa inte ned. Det finns papperskorgar att slänga skräp i på alla gårdar och askkoppar för cigarettfimpar (tänk på småbarnen). Sopor ska placeras i rätt kärl i soprummen (utan att först stå i trapphus eller på balkong), och större avfall transporteras till kommunens återvinningscentral .
 5. Tänk på din och andras säkerhet. Var varsam med tända ljus, påslagen spis och ugn, och var uppmärksam på fel i tvättmaskiner och andra vitvaror som kan orsaka brand! Förvara inte heller brandfarliga vätskor och liknande i lägenhetsförråden.
 6. Fest och större sammankomster får självklart förekomma, men tänk på att det kan vara negativt för dina grannar. Tala med dem, innan du ordnar festen!
 7. Husdjur är uppskattade av sina ägare men kan orsaka stora problem för andra, exempelvis på grund av allergier. Ta hand om ditt husdjur och håll det under uppsikt. Du ansvarar för vad djuret gör inom föreningens område. Hundar skall vara kopplade, även små hundar. Hund- och kattbajs är ägarens ansvar att plocka upp och städa bort. Katter får inte springa runt lösa.
 8. Störande ljud. Tänk på att dina grannar på grund av arbetstider, småbarn, sömnproblem och liknande är olika känsliga för störningar (se punkt 1 ovan).
  Följande riktlinjer gäller:
  – Borrning med slagborr hörs i hela huset. Utför inte sådant arbete efter kl. 19.00.
  – Hög musik och TV-ljud, högljudda samtal och andra störande ljud skall inte förekomma efter 22.00.
 9. Uthyrning av lägenhet i andra hand ska lämnas in till och godkännas av styrelsen.
 10. Förändringar i lägenhet och på uteplats samt uppsättning av parabolantenn ska lämnas in för godkännande till styrelsen.
 11. Av hänsyn till säkerheten för små barn har vi bilfria innegårdar. Nödvändiga transporter är dock tillåtna i mycket låg hastighet. I samband med i och urlastning får fordon finnas på gårdarna maximalt 15 minuter.
 12. Privata tillhörigheter får inte förvaras i trappuppgångar, förrådskorridorer o. dyl. främst av brandsäkerhetsskäl. Tänk även på att hålla brandvägar och tillfartsvägar fria. Cyklar och barnvagnar förvaras på avsedd plats.
 13. Anmäl snarast fel i fastigheten som du upptäcker så att felet kan avhjälpas. Det kan gälla misstänkt läckage, trasig utrustning, ohyra, felaktigt uppställda fordon, strömavbrott, personer som uppträder underligt (stöldfara) och liknande.
 14. Bokad tvättid ska tas i anspråk inom 30 minuter annars är tiden fri för annan.