Pågående och planerade projekt

installation av passersystem

Plan för installation av passersystem för att hålla en nyckelfri, säker och trivsam miljö.

Uppgradering av hissar

Plan för att påbörja uppgradering av alla hissar i samtliga fastigheter.