Pågående och planerade projekt

2024

Samtliga punkthus har fått nya hissar

Vi har tecknat avtal med Brandsäkra AB att just brandsäkra våra fastigheter, läs mer här.

Vi har även tecknat serviceavtal med Uppsala Elcentral att elsäkra våra fastigheter, lag sedan 2022, läs mer här.

Installerat 4 st publika elbilsladdare på östra parkeringen samt bytt ut de gamla på södra parkeringen då företaget som tillverkade dessa har gått i konkurs och ingen support finns. Samtliga laddare är av märket ZaptecPro