Pågående och planerade projekt

installation av passersystem

Plan för installation av passersystem för att hålla en nyckelfri, säker och trivsam miljö.

vindskivor och takfot

Vindskivor och takfot ska bytas ut för Blv 4.

Uppgradering av hissar

Plan för att påbörja uppgradering av alla hissar i samtliga fastigheter.

byte av fönsterblad och stuprör

Utbyte av slitna fönsterblad och stuprör.