Pågående och planerade projekt

byte av entrépartier

Byte av entrépartier som bedömts vara bristfälliga (totalt 6st).

installation av passersystem

Plan för installation av passersystem för att hålla en nyckelfri, säker och trivsam miljö.

kem-behandling för taken

Plan för kembehandling av tak på samtliga fastigheter.

staket kring förskolan

Uppsättning av ett staket kring förskolan är inplanerad.

vindskivor och takfot

Vindskivor och takfot ska bytas ut för Blv 4.

Uppgradering av hissar

Plan för att påbörja uppgradering av alla hissar i samtliga fastigheter.