Pågående och planerade projekt

Uppgradering av hissar

Uppgradering av hissarna i samtliga fastigheter är påbörjad och för närvarande är den Blekingevägen 2 &; 12 som fått nya.