Nycklar, taggar och porttelefon

Nycklar

Det är Stjernbrons Säkerhetstjänst som sköter föreningens låssystem, nya nycklar och låscylindrar beställes därifrån. Max antal uttagna nycklar är 6 st sedan måste låset bytas. Ny hemnyckel bekostas av lägenhetsinnehavaren och kostar från 280 kr / st.  

Vid överlåtelse är det säljaren som lämnar samtliga lägenhetsnycklar till köparen på tillträdesdagen.

Passagesystem

Föreningen har sedan en tid Passagesystem med tagg och porttelefon, 3 taggar per lägenhet är utdelat ytterligare taggar finns och kan köpas för 70 kr / st. Borttappad tagg anmäls till styrelsen så att denna kan spärras i systemet!

Vid tillträdet av lägenhet måste de nya ägarna till styrelsen anmäla vilka namn och telefonnummer som ska läggas in i porttelefonen.

Anmäl här