projekt

Man kan förklara ett projekt som ett avgränsat arbete som sker under en viss period. Syftet är att få fram eller prova nya idéer eller lösningar. Det handlar alltså om att arbeta i en förändringsprocess. 

För vår förening handlar det ofta om att göra en förbättring eller en “nysatsning” för vår levnadsmiljö.