Din lägenhet

Andrahandsuthyrning

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens tillstånd. För att styrelsen ska bevilja tillstånd krävs synnerligen goda skäl. Sådana skäl kan vara arbete eller studier på annan ort eller att prov bo med en ny sambo. Ett skäl som inte anses giltigt är att hålla lägenheten till sina barn när de ska flytta hemifrån.  

Andrahandsuthyrning beviljas i regel för maximalt ett år, men kan eventuellt förlängas. 

Enligt föreningens stadgar §9 tar föreningen ut en avgift för andrahandsupplåtelse. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättsinnehavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand.

Intyg ska bifogas ansökan. Varje eventuell förlängning kräver ny ansökan. Ansökan lämnas till föreningens kontor. Om ansökan beviljas kommer SBC, som har hand om vår administration, ta ut en avgift som faktureras medlemmen.

Ladda ner ansökan här

Badrum & duschrum

Enligt föreningsstadgarna (§ 29) krävs att vid en eventuell renovering av ditt badrum måste detta ske fackmässigt.

Du kan minska risken för fukt- och mögelskador genom att följa nedanstående råd:

  • Låt dörren stå öppen när du duschat
  • Kontrollera att utsugningsventilen i bad- eller duschrum inte är igensatt av damm eller smuts
  • Torka upp vatten på golvet
  • Rensa golvbrunnen regelbundet

Om du ska göra hål i badrumsväggen måste täta hålet med tätningsmedel för våtrum. Om det genom din vårdslöshet uppstår en vattenskada får du bekosta reparationen själv (Bostadsrättslagen kap 7 § 12-2 stycket; föreningsstadgarna § 29). Reparation och underhåll av stamledningar är föreningens ansvar.

Balkonglådor för växter

Balkonglådor får av säkerhetsskäl inte hängas på utsidan av balkongräcket.

Balkong och uteplats

Om ni funderar på att glasa in er balkong så krävs ett bygglov som utfärdas av kommunen efter detta ska ritningar och vald leverantör godkännas av styrelsen.

Dock är enligt kommunen den byggbara ytan förverkad för hus 2, 5, 12 &; 13 alltså finns här ingen möjlighet att få bygglov för inglasning. För de övriga husen är det möjligt.

För er med marklägenhet finns möjligheten att bygga ut uteplatsen , det som gäller är 4 meter ut från huset och lägenhetens bredd. Inga fasta takarrangemang (uterums typ) är tillåtna.

Brandvarnare

Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet, vilket är bostadsrättinnehavarens ansvar. Tänk på att du kan behöva flera brandvarnare om du har en större lägenhet. Testa även brandvarnaren minst en gång i månaden.

Förrådsutrymme

Till samtliga lägenheter hör ett förråd. Extra förråd finns att hyra, kösystem tillämpas. Kom till föreningens kontor för mer information.

Ohyra

Vid tecken på ohyra såsom pälsängrar, mal, getingar, mjölbaggar, kackerlackor och vägglöss, kontakta omgående Anticimex och informera styrelsen. Föreningen har avtal med Anticimex och vårt försäkringsbolag är Nordeuropa.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att ha parabolantenn monterad på fastigheternas fasad, på balkongräcke eller någon annan av föreningens egendom. Om du känner att du trots det stora kanalutbudet via fiberuppkopplingen vill ha en parabolantenn måste den placeras i en separat ställning på din balkong eller uteplats och får alltså heller inte ställas på föreningens gräsmattor eller dylikt. Av säkerhetsskäl får parabolantennen heller inte nå utanför balkongens ytterkant.

Stamrör i hallen

I samtliga lägenheter finns en låda med stamrör inbyggd i väggen. I nedre delen av väggen finns en inspektionslucka och ett sk. skvallerrör nere vid golvet antingen i hallen eller badrummet. Skvallerröret finns för att om en vattenläcka uppstår rinner vattnet direkt ut ur röret så att läckan snabbt kan upptäckas. Det är väldigt viktigt att röret fungerar och det är därför inte tillåtet att måla, täta eller placera röret bakom ett golvfoder.

Störande arbeten

Ljudet från arbete med slagborrmaskin fortplantar sig och hörs i hela fastigheten och arbete med slagborrmaskin får därför inte utföras efter kl 19:00. Andra typer av störande ljud får inte förekomma efter kl 22:00.

Underhåll i lägenheterna

Varje medlem ansvarar för underhåll av sin lägenhet i enlighet med föreningsstadgarna § 29. Har du frågor kring detta kontakta föreningens kontor eller via mail på info@brfblekinge.se.

Ventilation

Våra lägenheter är kopplade till ett centralt ventilationssystem och suger ut den gamla luften och släpper in ny tilluft. Filtren till dessa ventiler byts ut två gånger per år av Tuna Ventilation. Om filtren inte byts som de ska kan detta orsaka skador på ventilationssystemet, och bostadsrättsinnehavaren kan då själv behöva stå för reparationskostnaderna. Om däremot ventilationssystemet går sönder trotts att bostadsrättsinnehavaren skött underhållet korrekt står bostadsrättsföreningen för reparationskostnaderna. Det är mycket viktigt med god ventilation bland annat för att få bort fukt i bad- och duschrum och för att skapa en bra boendemiljö.