ledning

Vi har en aktiv styrelse som arbetar för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för medlemmarna. Föreningens ekonomi är god, mycket tack vare den långsiktiga planeringen och det goda samarbetet med revisorer och banker. Vi i styrelsen försöker dessutom få alla som bor här i området att vara med och påverka sitt boende. Det är vi som bor här som vet hur vi vill ha det och vilka förändringar som området behöver.

Styrelsemedlemmarna försöker driva föreningen på ett så miljövänligt sätt som möjligt med t.ex. källsortering, vattenbesparande åtgärder och förbättringar av ventilationssystemet.

 

Firmatecknare är enligt nedan, föreningen tecknas av två firmatecknare i förening:

  • Tomas Söderholm
  • Alexander Stegaru
  • Susan Hecker
  • Iulia Karlsson
  • Bengt Halvarsson

Invald styrelse på BRF Blekinges årsstämma 2020

Tomas Söderholm

Ordförande
tomas.soderholm@brfblekinge.se

Alexander Stegaru

Vice Ordförande 

Susan Hecker

Ledamot

Iulia Karlsson

Ledamot

 

Bengt Halvarsson

Ledamot/Coach
bengt.halvarsson@brfblekinge.se

Gentian Asani

Suppleant

Daniel Rosensand

Suppleant

valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.
De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Kontakta valberedningen på: valberedning@brfblekinge.se

Föreningens revisor

Elisabeth Mård

Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden