ledning

Vi har en aktiv styrelse som arbetar för att hitta långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar för medlemmarna. Föreningens ekonomi är god, mycket tack vare den långsiktiga planeringen och det goda samarbetet med revisorer och banker. Vi i styrelsen försöker dessutom få alla som bor här i området att vara med och påverka sitt boende. Det är vi som bor här som vet hur vi vill ha det och vilka förändringar som området behöver.

Styrelsemedlemmarna försöker driva föreningen på ett så miljövänligt sätt som möjligt med t.ex. källsortering, vattenbesparande åtgärder och förbättringar av ventilationssystemet.

 

Firmatecknare är enligt nedan, föreningen tecknas av två firmatecknare i förening:

Invald styrelse på BRF Blekinges årsstämma 2023

Tomas Söderholm

Ordförande

Inam Ullah

Vice Ordförande 

Thomas B Andersson

Ledamot

Maria Fregidou Malama 

Ledamot

Rosalba Leopardi

Ledamot

Aftab Husseini

Ledamot

Magnus Jonsén

Ledamot

Reza Tavakoli 

Suppleant

Daniel Rosensand 

Suppleant

valberedning

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda.
De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.

Kontakta valberedningen på: valberedning@brfblekinge.se

Föreningens revisor

Elisabeth Mård

Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden