ekonomi

Föreningen har idag en god ekonomi tack vare ett omfattande arbete de senaste åren och en långsiktig budget och underhållsplan finns för att vidhålla en god ekonomi och underhåll av föreningen och dess fastigheter.

En bostadsrättsförening ekonomi påverkas av olika saker som t.ex. hur stor föreningen är, när husen byggts och vilka lån som finns. Det är dock viktigt för alla föreningar att planera framåt, vara medveten om kommande underhållsbehov och planera ekonomin efter det, samt ha en underhållsplan som är upprättad av fackmän. Avskrivningar ska ske i rimlig takt, fonder ska upprättas och pengarna ska placeras på säkra och ekonomiskt riktiga sätt utan spekulation. Det är också viktigt att välja en kompetent och engagerad styrelse samt rätt typ av förvaltning.

Det finns några faktorer som är svåra att påverka och förutse, t.ex. höjd fastighetsskatt, höjda låneräntor till följd av att kronan faller och oförutsedda utgifter som t.ex. skador eller vattenläckor.

påverka tillsammans

Vi som bor i  bostadsrättsföreningen Blekinge påverkar tillsammans vårt boende. Det kan vi göra på olika sätt t.ex. genom att lämna idéer och synpunkter till styrelsen och/eller att gå på föreningens årsstämma.

årsredovisning

Här nedan hittar du årsredovisningarna från de senaste åren.