Julhälsning och påminnelse

Hej medlemmar! Vi från styrelsens sida skulle med detta lilla meddelande hälsa alla som bor här i BRF Blekinge en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Vi vill också passa på att påminna om att motioner till stämman 2022 ska vara inne senast 1 feb 2022.